به نظر شما نقش یک دختر مسلمان در رابطه با دنیای حاضر چه می تواند باشد؟


به نظر شما نقش یک دختر مسلمان در رابطه با دنیای حاضر چه می تواند باشد؟
    به نظر شما نقش یک دختر مسلمان در رابطه با دنیای حاضر چه می تواند باشد؟

پاسخ :


اگر کسی که در زمان غیبت امام زمان(عج) دعای عهد را 40 روز خوانده و یکی از یاوران امام زمان(عج)

1:چگونه می توان به معرفت الهی به معنای جامع و وسیع آن دست یافت؟

اگر از منظر آوزه های اصیل اسلامی بخواهیم به تعیین نقشی که از یک دختر مسلمان در دنیای حاضر انتظار می رود ، بپردازیم ؛ در این زمینه لازم هست ابتدا به باز شناسی وظایف فردی و اجتماعی یک زن مسلمان اقدام و سپس با توجه به ویژگی ها و مشخصه هایی که دنیای حاضر ، به تعیین نقش و چگونگی تأثیر گذاری یک دختر مسلمان در اون پرداخت .

پوشیدن آستین کوتاه در جامعه و در دانشگاه از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
یکم .


می خواستم بدونم ما معتقدیم امام زمان(عج) زنده هستند و بین مردم زندگی می کنند ولی به طور
وظایف دینی

آیا نزدیکی در ماه رمضان با همسر کلا ممنوع می باشد؟ اینکه می گویند اگر آلت تا ختنه گاه
همانگونه که می دانیم دین مبین اسلام برنامه هایی جامع و مترقی در جهت هدایت ، رشد و تکامل مادی و معنوی بشر در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی در نظر گرفته و با توجه به منابع غنی و حیات بخش خویش از توانایی شفرمود انگیزی در ایفای بهینه کارویژه های خود در تمامی وقتها و زمینه ها برخوردار می باشد.


آیا در نزدیکی با همسر انجام هر کاری که باعث لذت طرفین شود به شرط رضایت هر دو مثل لیسیدن
اسلام دینی جامع و همه سونگر هست که تمام ابعاد زندگی انسان (فردی، اجتماعی، دنیایی، اخروی، مادی و معنوی) را در نظر گرفته هست و همان گونه که امت را به عبادت و یکتا پرستی، دعوت نموده و دارای دستورات اخلاقی و خودسازی فردی هست؛ احکام و دستوراتی در مورد مسائل حکومتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی، امور مربوط به اداره صحیح جامعه، روابط بین‏الملل و...


من یک دانشجوی 22 ساله ام و در یکی از شهرهای استان بوشهر زندگی می کنم. مدتی است که هوای
دارا می‏باشد.


آیا پیامبران از جمله حضرت محمد(ص) و همین طور ائمه اطهار(ع) معصوم بوده اند؟ اگر اینچنین
ادوارد گیبون‏ در این باره می نویسد: « قراون دستور عمومی و قانون پايه ی مسلمین هست که شامل مجموعه قوانین دینی، اجتماعی ، مدنی ، تجاری ، نظامی ، قضایی ، جنایی و جزایی هست.

همین مجموعه قوانین از تکالیف زندگی روزانه گرفته تا تشریفات دینی ، از تزکیه نفس تا حفظ بدن و بهداشت ، از حقوق عمومی تا حقوق فردی، از منابع فردی تا منافع عمومی ، از اخلاقیات تا جنایات و از عذاب مکافات این جهان تا عذاب و مکافات جهان آینده همه را در بر دارد .

» .

(ر.ک : دیون پورت جان ، عذر تقصیر به پیشگاه محمد (ص) و قراون ، ترجمه غلامرضا سعیدی، قم:دارالتبلیغ اسلام، ، ب، تا ، صص 98-99)
بر این پايه تعیین نقش یک دختر مسلمان در گام اول نیازمند شناسایی وظایف و مسئولیت های دینی اوست ؛ که با مراجعه به متون دینی و منابع اصیل اسلامی می تواند به تعیین وظایف و تکالیف دینی خویش در حوزه های مختلف اقدام نموده و با توجه به اون به ایفای بهینه نقش
خویش بپردازد .

علاوه بر وظایف فردی ، مهمترین وظایف و کارویژه های اجتماعی وی عبارتند از : 1.

وظایف او در ارتباط با خانواده 2 .

وظایف او در ارتباط با دوستان 3 .

وظایف او در قبال با محیط تحصیلی ، شغلی و ...

4 .

وظایف او در ارتباط با جامعه خویش 5 .

وظایف او در مقابل جهان.
بدیهی هست ایفای بهینه هر یک از این وظایف در راستای تعیین و تبیین نقش یک دختر مسلمان در دنیای معاصر با دو عامل و متغیر پايه ی مرتبط می باشد که عبارتند از :
1 .

توانایی ها و هستعدادهای علمی ، روحی ، و سایر امکانات مادی و معنوی هر فرد .
2 .

میزان شناخت وی از دنیای معاصر و نیازمندهای واقعی اون .
دوم .

ویژگی های دنیای حاضر
شناسایی ویژگی ها و نیازمندی های دنیای کنونی از ابعاد و سطوح مختلف قابل تحلیل و ارزیابی هست ؛ دنیای حاضر از یکسو دنیای فرا مدرن هست که آموزه ها و مبانی فکری مدرنیته نظیر اومانیسم و انسان محوری ، ساینتیسم و اصالت علوم تجربی ، سکولاریسم و جدایی دین از سیاست ، نیهیلیسم و نیست انگاری ، کاپتالیسم و سرمایه سالاری ، تکنوکراسی و حاکمیت تکنولوژی مدرن ، جدا کردن اخلاق از تار و پود زندگی بشر ، دموکراسی و اعتقاد به قانونگذاری توسط عقل بشری و حق حاکمیت خود بنیاد بشر ، جهانی شدن و تحولات گسترده اون در عرصه ارتباطات ، اقتصاد ، سیاست ، امنیت و ...

، علاوه بر اینکه شالوده و بن مایه زندگی بسیاری از جوامع بشری را شکل داده و به شدت بر اون تأثیر گذاشته ، از دیگر سو با بحرانها و چالش های بسیار عمیق ، فراگیر و لاینحلی مواجه گردیده و جهان مدرن و ایدئولوژی لیبرال دموکراسی را که داعیه رهبری و تامین سعادت بشری را دارد با ناکارآمدی قطعی مواجه ساخته هست .

هر چند متاسفانه نظام های سلطه برای سرپوش گذاشتن بر این ناتوانی و ضعف ایدئولوژیک با دامن زدن به تروریسم ، جنگ ،خشونت و ناامنی ، جهان را بیش از پیش به ورطه سقوط می کشانند .
مشخصه دیگر دنیای حاضر ظهور و رشد فزاینده بشر مدرن به جریان های مختلف اجتماعی ، مذهبی ، فرهنگی و ...

هست .

این ویژگی که ناشی و برخواسته از مشکلات و بحرانهای دنیای مدرن می باشد ، موجب گردیده تا بشر کنونی در کنار رواج جریان ها و امواج اجتماعی مختلفی نظیر فمنیسم ، سکسیسم ، هیپیزم، رپ و رپیزم ، مدگرایی افراطی ، گروه‏هاى شیطان‏پرست، موسیقى‏هاى شیطانى و شیطان‏پرستى ، پاپ و متال ، هیپ هاپ و تریپ هاپ،و گروه‏هاى مبتذل و بى‏ارزش وست لایف، بک هستریت بویز، بلو و...

،که در سطوح مختلف اجتماعی به صورت کاذب و بسیار سطحی تلاش می نماید بشر را از این آلام و خلأ های عاطفی ، و روحی دنیای مدرن خلاصی بخشد .

در کنار این امواج انحرافی رویکرد گسترده جوامع مختلف بشری به معنویت و ادیان الهی خصوصاً دین مبین و مترقی اسلام وجود دارد که پاسخگویی و تامین نیازهای روحی ، فکری و مادی خویش را در اون جستجو می نماید .

سوم .

نقش یک دختر مسلمان
در چنین شرایط یک دختر مسلمان که از معارف ناب و حیات بخش دین مترقی اسلام بر خوردار هست و انگیزه و دغدغه نجات ، هدایت و تکامل جامعه بشری را در سر می پروراند از توانایی و نقش بسیار مؤثری در سطوح مختلف جوامع بشری از سطح خانواده ، دوستان ، دانشگاه و غیره گرفته تا سطح جهانی ، برخوردار هست :
1 .

شناسایی و ریشه یابی دقیق مشکلات و بحرانهای مختلف جهان معاصر .
2 .

یافتن راهکارهای کارآمد و جواب به نیازهای فکری و روحی بشر با هستفاده از آموزه های حیات بخش بشری .
3 .

تلاش برای ترویج فرهنگی و تحقق عملی این آموزه ها و ارزشهای مترقی در سطوح مختلف جامعه و جهان خصوصاً درارتباط با ، دختران ، زنان و خانواده با هستفاده از امکانات موجود و توانایی های خویش.
4 .

پاسخگویی متقن و منطقی به شبهات و ابهامات موجود پیرامون مسائل اعتقادی ، ارزشی و دینی خصوصاً درارتباط با جایگاه ،حقوق و ارزش ممتاز زن ، در اسلام .
5 .

ارائه نقش الگو و نمونه ای موفق در زندگی فردی و اجتماعی خویش به خانواده ، دوستان و ...

و هستقامت و پایداری در طی این مسیر با تقویت ایمان و اعتقادات مذهبی و پایبندی عملی به رعایت ارزش ها و تکالیف دینی .


6 .

ترویج امتیازات برجسته و ممتاز اسلام نسبت به سایر ایدئولوژیها و مکاتب بشری با برشمردن پیشینه درخشان تمدن اسلامی و توانای هایی که دین مبین اسلام در اداره جامعه بشری و تامین سعادت دنیوی و اخروی اون دارد در مقابل تبیین چالش ها و بحرانهای موجود جهان خصوصاً برای افرادی که در دام زرق و برق فرینده تمدن رو به انحطاط غرب گرفتار شده اند.چنانکه مقام معظم رهبری در این زمینه می فرماید : « اگر شما امروز با مسائل دنیای مدرن، دنیای سرشار از فنآوری و علم و صنعتِ برتر و پیشرفتهای علمی که داعیه رهبری جهان را دارند - یعنی اروپا و امریکا - آشنا باشید، خواهید دید که امروز بزرگترین گرفتاری اونها، فقدان این حالت آرامش و اطمینان و سکینه هست.آرامش و اطمینان و سکینه‏ای که قراون به ما آموزش می‏دهد، غیر از حالت خواب‏رفتگی و خواب‏آلودگی هست؛ غیر از حالت تخدیر هست.

اهمیت دینِ صحیح این هست که حالت تخدیر به کسی نمی‏دهد؛ بلکه حالت تخدیر فکری و روحی را از انسانهایی که تحت تأثیر شرایط گوناگون دچار اون حالت شده‏اند، به‏کلّی می‏زداید؛ اونها را هوشیار و حسّاس می‏کند و به خود می‏آورد؛ اما در عین حال اونها را از آشفتگی و تشویش و دغدغه فکری نجات می‏دهد.

دینِ صحیح، حالت سکینه و اطمینان و آرامش و اعتماد به خود و اعتماد به خدا و اعتماد به آینده را به انسان می‏بخشد.

اونچه که امروز جزو وظایف حتمی مبلّغان ماست، القای این حالت به مؤمنین، به مخاطبان و به آحاد امت هست.

»( بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏در دیدار روحانیون و مبلّغان در آستانه ماه مبارک رمضان‏، 23/9/1377 )

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 06:54 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 754 reviews