آیا عمل وازکتومی (بستن لوله مردان) برای اینجانب که دو فرزند پسر دارم جایز است؟ نظر اسلام،


آیا عمل وازکتومی (بستن لوله مردان) برای اینجانب که دو فرزند پسر دارم جایز است؟ نظر اسلام،
    آیا عمل وازکتومی (بستن لوله مردان) برای اینجانب که دو فرزند پسر دارم جایز است؟ نظر اسلام، قرآن و ائمه(ع) چیست؟

پاسخ :


کسی که حکم وطن را نداند (از نظر کامل بودن نماز و روزه گرفتن) و نمازها را شکسته بخواند

1:اگر خانمی به اوج ارضای جنسی (orgasm) برسد، بدون این که مدخوله واقع شود، در عین حال در اوج

حضرت امام خمینى(ره): عقیم کردن زن یا مرد به طور دائم جایز نیست؛ ولى اگر به ط ور موقت باشد که هرگاه خواستند بتوانند فرزند داشته باشند، اشکال ندارد.

این حدیث که می گویند «نگاه به نامحرم کردن تیر زهرآگین از طرف شیطان است» منظورش چه جور
مقام معظم رهبرى: این عمل (یعنى عقیم کردن) فى نفسه با رضایت شوهر اشکال ندارد و باید از حرام‏هاى جنبى اجتناب شود ، (استفتاآت پزشکى، ص 104).

آیا راست است که می گویند اگر پوست مرده ای روی دست یا پا یا هر جای دیگر از بدن زنده باشد
آیت‏اللّه‏مکارم شیرازى: عقیم شدن دائم اشکال دارد و بستن لوله‏هاى رحم به منظور جلوگیرى تا ضرورتى نباشد جایز نیست ، (استفتاآت جدى، ص 460 و 461).

محتلم یعنی چه؟ و آیا زنان و دختران هم محتلم می شوند؟
آیت‏اللّه‏صانعى: با وجود چند فرزند، بستن لوله‏هاى رحم و عقیم کردن براى جلوگیرى از باردارى در صورتى که ضرر جانى نداشته باشد جایز هست؛ چون فرد عقیم مطلق محسوب نمى‏شود و حکم بستن لوله‏ها و عقیم کردن در زن و مرد یکى هست ، (استفتاآت پزشکى، ص 72).

می گویند در روز قیامت چهار حیوان وارد بهشت می شوند: 1. سگ اصحاب کهف 2. شتر حضرت صالح 3. نمی
آیت‏اللّه‏فاضل لنکرانى: قطع رگ و عقیم شدن نقص هست و جایز نیست انسان خود را عقیم و ناقص کند.


آیا ما هم می توانیم از علما روز قیامت شکایت کنیم؟
براى کنترل موالید راه‏هاى دیگر هست؛ مثل عزل نطفه که شرعا بى‏اشکال هست و همین‏طور هست نسبت به بانوان.


لطفا توضیح دهید همه یاران امام دوازدهم(عج) مسلمان و شیعه هستند یا خیر؟
بلى بستن لوله‏ها به نحو موقت با رعایت مسائل محرم و نامحرمى مانعى ندارد (یعنى اون پزشک که این کار را انجام مى‏دهد محرم باشد و اگر نامحرم هست تا ممکن هست از کارهاى حرام مثل لمس بدن نامحرم اجتناب کند) ، (جامع‏المسائل، ص 488).
آیت‏اللّه‏سیستانى: عقیم کردن فى حد نفسه اگر از مقدمات حرام پرهیز شود (مثل نگاه کردن به بدن نامحرم یا لمس اون) اشکال ندارد.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 08:15 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 1306 reviews