لطفا در رابطه با تاریخچه عبارت «یالثارت الحسین» توضیح دهید.


لطفا در رابطه با تاریخچه عبارت «یالثارت الحسین» توضیح دهید.
    لطفا در رابطه با تاریخچه عبارت «یالثارت الحسین» توضیح دهید.

پاسخ :


کمی درباره فدک توضیح دهید.

1:استفاده از گردنبندهایی که نام خدا یا آیات قرآن روی آن دارد اگر کسی با این ها به دستشویی

این عبارت شعار خونخواهان امام حسین(ع) و کسانی که برای انتقام خون او قیام کردند می باشد.


چرا در اسلام دیه زن نصف مرد است؟ حتی اگر زنی سرپرست خانه باشد ولی طرف دیگر پسر بچه باشد؟
حضرت صادق(ع) در حدیثی در بیان اوصاف یاران امام وقت(ع) می فرماید: و هم من خشیه الله مشفقون یدعون بالشهاده و یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله، شعارهم: یالثارات الحسین(ع) ...(مستدرک الوسائل‏‌ج 2، ص 265)..


یک مدتی قبل، در دانشگاه یک فردی که تا حدودی اعتقاد به اسلام دارد و البته داشت، چون که
یاران مهدی(ع) از ترس خدا بیمناک و ترسانند و شهادت و کشته شدن در راه خدا را طلب و آرزو می نمايند و شعار اونها «یالثارات الحسین(ع)» می باشد.
توضیح عبارت بالا این هست که از نظر ادبی، این عبارت، برای هستغاثه و فریادرس خواستن هست.


در آیه 41 سوره اسراء، چه چیزی در این قرآن است که گفته شده است «ولی جز بر نفرت شان نمی افزاید»؟
فردی که از او کمک خواسته شود «مستغاث» و کسی که هدف کمک به اوست «مستغاث له» نام دارد.


از آیات 91- 93 سوره اسراء، چرا کفار و مشرکین، پیامبر را مخاطب قرار می دهند و می گویند «باغ

مستغاث معمولا با لام مفتوحه به کار می رود مثل: «یا لزید للمظلوم»، یعنی ای زید به فریاد مظلوم برس.
و گاهی مستغاث با الف به کار می رود، مثل: «یا قوما للمظلوم»،‌ یعنی ای قوم به فریاد مظلوم برسید.(مبادی العربیه، حمید محمدی، قسم نحو، ص 209).
حال با توجه به نکات بالا معنای عبارت کمک خواستن و طلب یاور برای انتقام خون حسین(ع) می باشد.
نهضت توابین به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی و نیز قیام مختار در کوفه، به انگیزه خونخواهی خون پاک سید الشهداء(ع) بود و شعارشان «یا لثارات الحسین» بوده هست.


شأن نزول آیات 73 و 74 سوره اسراء چیست و به کدام واقعه ی تاریخی اشاره می کند؟
خود خداوند نیز خونخواه حسین(ع) هست چنان چه در دعاها وارد شده که «اشهد ان الله تعالی الطالب بثارک» شهادت می دهم که خداوند متعال، خون خواه خون تو هست.(مفاتیح الجنان، ص 557).

در آیه 20 سوره اسراء، این که گفته شده است «هر یک از این دو گروه را از عطای پروردگارت بهره
برای آگاهی بیشتر ر.ک: فرهنگ عاشورا،‌ جواد محدثی، ص 124.

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 08:20 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 682 reviews