آیا خارج شدن مایع از دختران در اثر خواندن یا شنیدن یا فکر کردن به مسائل جنسی یا دیدن


آیا خارج شدن مایع از دختران در اثر خواندن یا شنیدن یا فکر کردن به مسائل جنسی یا دیدن
    آیا خارج شدن مایع از دختران در اثر خواندن یا شنیدن یا فکر کردن به مسائل جنسی یا دیدن فیلم شهوت انگیز باعث غسل جنابت می شود؟ هر چند تحریک کم باشد ولی مایع خارج شود؟ لطفا کامل توضیح دهید.

پاسخ :


نمی تونم حرفم را به کسی بگم که من را می شناسه. دختری هستم ظاهرا متشرع، مؤمن و بین تمام

1:مراجعه به کسی که بخت گشاست و طلسم را باطل می کند و به گفته خودش جن های مؤمن با او رفت

جواب زرنگار: حصول ت در بانوان به دو طریق هست: الف) دخول، ب ) خروج منى.


از دبیرستان شروع شده شاید اواسط دبیرستان. شیطنت های نفسم را می گویم. همیشه میل به نامحرم
البته هر مایعى که از زنان خارج شود، منى نیست.


چند سالی است به دختری علاقه مند شدم جواب مثبت داده بسیار با شخصیت و مؤمنه ولی چون دو
تنها ترشحاتى که در اوج لذت جنسى خارج مى‏گردد، حکم منى را دارد.

منظور از زینت چیست؟ یعنی چی از انگشتر طلا پرهیز کن، زیرا آن زینت تو در آخرت خواهد بود؟
بنابراین ترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى مانند موارد یاد شده در سوال خارج مى‏شود پاک هست و غسل ندارد ولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود و بدن همراه اون سستى پیدا می کندحکم منى را دارد و موجب ت هست.


آیا شما از آثار بیماری انگشتر طلا چیزی می دانید بگید؟
در این جا ذکر یک قاعده کلى نیز مفید هست و اون اینکه تا وقتى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به اون حالت نهایى نباشد حکم ت جارى نمى‏گردد.


می خواهم بدانم که آیا دعای معراج و دعای الصحیفه قابل اعتماد هستند یا خیر؟
بنابراین به مجرد اینکه رطوبتى از بدن خارج شد و یا هیجانى در بدن به وجود آمد ت حاصل نشده هست.

برگرفته از پرسمان


کتابی که دعاها و ذکرهای مفیدی را آموزش دهد را معرفی کنید.
پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 08:25 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews