پنج ماه از ازدواج من میگذره یکی از چیزهایی که من رو کم کم داره به شدت آزار میده توجه


پنج ماه از ازدواج من میگذره یکی از چیزهایی که من رو کم کم داره به شدت آزار میده توجه
    پنج ماه از ازدواج من میگذره یکی از چیزهایی که من رو کم کم داره به شدت آزار میده توجه بیش از حد همسرم به موضوع لباس و پوشش ظاهری هست؛ هم در مورد خودشان و هم در مورد پوشش من: 1- خود ایشان در بیرون منزل خانوم چادری هستند اما برای داخل خانه و مهمانی ها مدام دنبال لباس هستند، درست است که در دستورات دینی برای زنان دقت در این امور سفارش شده و علاوه بر آن حس زیبایی دوستی در زنان بیش از مردان است اما آیا اینکه دغدغه اصلی یک زن مسلمان لباس و پوشش خودش و همسرش باشد صحیح است؟ در صورتی که می تواند این موضوع بعد از موضوعاتی مثل توجه به عبادت، نماز، تکامل ایمانی، کسب علم و ... مورد توجه برنامه گیرد. من در دوران مجردی خانوم هایی که تمام فکرشان این موضوعات محدود بود نمی پسندیدم و دوست ندارم همسر خودم جزء آن دسته باشد. 2- و اما درباره من دوست دارند لباس هایی بپوشم که به تعبیر خودشان جوانانه است! (و به تعبیر خودم بچگانه) من از این سبک لباس پوشیدن خوشم نمی آید و از طرفی در روایات جوان را تشویق کرده اند که رفتارش شبیه رفتار میانسال باشد (همانطور که میانسال نباید رفتارش مثل جوان باشد)، این مسائل را به ایشان می گویم اما متأسفانه ایشان همان نظر خودشان را دارند و حتی در طرز لباس پوشیدن خودشان هم دوست دارند جوانانه باشند! از اینجاست که حس می کنم همسرم علاوه بر رشد عقلی و دینی که دارد کمی بچه است! من اعتقاد دارم لباس نشان دهنده شخصیت هر فرد است و هر کس بنا بر سلیقه خودش باید وارد اجتماع شود.

پاسخ :


لطفا در مورد چشم برزخی توضیح دهید؟ آیا معنی اش این است که کسانی که چشم برزخی دارند از

1:لطفا در مورد بهشت و جهنم توضیح دهید که چگونه هستند آیا مکانی به عنوان بهشت هست و مکانیاینکه حدیث داریم پل صراط از مو نازک تر و از شمشیر برنده تر است این به چه صورت است؟ آیا
رعایت شأن همسر در تهیه پوشش و سایر لوازم زندگی (نفقه) یکی از حقوق زن هست و شوهرش باید رعایت نماید لذا تا وقتی که به تعبیر شما ایشان به پختگی عقلی نرسیدهاند همانگونه که ایشان می پسندند عمل نمایید ولی در عین حال از انجام کار تبلیغی و تاثیر فکری بر روی ایشان غفلت نکنید و در هر موقعیتی از کار فکری باز نمانید تا ایشان پوشیدن برخی پوشش ها موجب افت شأن شوهر و خانواده می شود را رعایت بکند.

در جامعه ما خواستگاری از طرف پسر است این مورد ریشه در کجا دارد؟ آیا اسلام نظرش این است؟


برگرفته از پرسمان


منظور از عبادت چیست؟ در برخی احادیث آمده که نگاه به عالم، طبیعت، پدر و مادر عبادت است.
پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 09:52 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 80 user ratings 1330 reviews

با چه کسی ازدواج کنم من که دچار بیماری هستم حتی با دیدن بدن دختر انزال به من دست می دهد؟
ازدواج با دختری که یک سال از پسر بزرگ تر باشد تا چه اندازه می تواند موفق باشد؟
چرا نماز عید فطر و قربان و جمعه در زمان غیبت امام معصوم(ع) واجب نیست؟
بنده سال خمسی دارم از درآمدم پس انداز می کنم برای خریدن ماشین و غیره آیا به پس انداز
من در همسایگی خود دو خانواده بهایی دارم. خواسته یا ناخواسته مجبورم با آنها سلام و علیک
تماشای فیلم های با زبان اصلی در تقویت زبان بسیار مؤثرند. با این وجود آیا از لحاظ شرعی
دختری هستم مجرد که مدتی ست با مردی متأهل به انجام کاری پرداخته ایم که هدف ازدواج نبوده
عامل رخوت و سستی نماز در بین دانشجویان و دانش آموزان چیست؟
می خواستم بدانم که فلسفه قنوت چیست؟ منظور نه اصل دعا، منظور اینجانب بلند کردن دست در
Whats best practice for including external actionscript files in flex application
Count number of objects of class type within class method
iPhone: Access a class from another class
strip all classes from p tags
Interpret text input as PHP
Does the Java JVM load an entire jar or ear if it only uses one class from it?
Actionscript 3.0 Setter - Getter
iPhone - Custom Class Won't Access Method
Objective-C Basic Class question
PHP class not found
*