حکم نگاه به عکس مبتذل چیست؟

چرا دولت ها به طور مکرر و در حجم انبوه پول چاپ نمیکنن؟
اگه موقع انزال اسپرم توسط هر مانعی راهش سد بشه آیا بدن متحمل ضرری میشه؟
از نظر اسلام و سیره یک نیروی اطلاعاتی چه ویژگی و شخصیت و ... داره؟
لطفا در مورد زمان بعد از شهادت امام زمان(عج) توضیح دهید و نیز کتاب هایی (منابعی) برای
در مورد آیه شریفه « ... کثیر من الاولین و قله من الآخرین» توضیح فرمایید.
در مورد اینکه آیا اهل حق که ساکن در کشور ایران می باشند، مسلمان محسوب می شوند یا خیر
در مورد رابطه زناشوئی شوهر من در رابطه با تماس جنسی هر کاری می کنه من اصلا هیچ لذتی نمی
لطفا در مورد سلسله ذهبیه و درستی و نادرستی عقاید آنها توضیح دهید.
آیا آرایش کردن گناه دارد حتی اگر هیچ جلب توجهی نداشته باشه مثل ریمل زدن؟
Whats best practice for including external actionscript files in flex application
Count number of objects of class type within class method
iPhone: Access a class from another class
strip all classes from p tags
Interpret text input as PHP
Does the Java JVM load an entire jar or ear if it only uses one class from it?
Actionscript 3.0 Setter - Getter
iPhone - Custom Class Won't Access Method
Objective-C Basic Class question
PHP class not found
*