می خواستم بدانم آیا این درست است که هر کس گوشش صدا داد یعنی کسی آن را غیبت کرده است؟


می خواستم بدانم آیا این درست است که هر کس گوشش صدا داد یعنی کسی آن را غیبت کرده است؟
    می خواستم بدانم آیا این درست است که هر کس گوشش صدا داد یعنی کسی آن را غیبت کرده است؟

پاسخ :


می خواستم ببینم که خواندن برخی نمازهای مستحبی در حال حرکت اشکال دارد یا نه؟

1:چرا نماز خواندن واجب است؟ ( چرا باید نماز بخوانیم )

این گونه سخنان عوامانه و بی پايه هست و از نظر عقل و شرع و علم از جمله ی خرافات هست و هیچ پایه و پايه ی ندارد و نباید عمر و وقت ارزشمند را که سرمایه حیات ابدی و سعادت جاوید هست و با اون می توان به قله های رفیع علمی و معنوی رسید صرف این گونه مطالب نمود .

برگرفته از پرسمان


در مورد نحوه انجام نماز در فریقین و تفاوت آنها در احکام نماز توضیح بفرمایید. در صورت
پرسمان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:10 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


احتلام چیست؟ در چه حالی می گویند فرد محتلم شده است؟ حکم آن چیست؟ آیا خوب است یا بد است؟

2:تحقیق وقتی معنا دارد که شخص با سواد باشد یک بی سواد به هر عالمی رجوع کند دلایل فلسفی

سلام تا الان هیچگونه حدیث دینی یا سند علمی برای این حرف پیدانشده وکاملا خرفه هست شنیدن ساز و موسیقی در هنگام روز جهت رفع خستگی در کار های روز مره چه حکمی دارد؟
کویرجان در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 10:50 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


یه جریان شناسی از جریانات انقلاب می خواستم. این چپ و راست کیا بودند. احزاب و اسامی افراد

3:می خواستم بدانم درباره گوش کردن به موسیقی چه حکمی در اسلام هست؟

این حرف از عقل به دور هست و بیشتر جنبه ی خرافاتی دارد.

فاطمه سادات در تاریخ 12 بهمن ماه سال 1393 در ساعت 05:58 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews