معنی نام کشور ایسلند چیست؟


معنی نام کشور ایسلند چیست؟
    معنی نام کشور ایسلند چیست؟

پاسخ :


پیش شماره ارمنستان چند است؟

1:پیش شماره اروگوئه چند است؟

ایسلند به معنای 'سرزمین یخ' می باشد.


پیش شماره اریتره چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 322 reviews