معنی نام کشور فلسطین چیست؟


معنی نام کشور فلسطین چیست؟
    معنی نام کشور فلسطین چیست؟

پاسخ :


پیش شماره ایتالیا چند است؟

1:پیش شماره ایران چند است؟

فلسطین به معنای 'یکی از اسامی قدیم رود اردن' می باشد.


پیش شماره ایرلند چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews