پیش شماره ترینیداد چند است؟


پیش شماره ترینیداد چند است؟
    پیش شماره ترینیداد چند است؟

پاسخ :


واحد پول ارمنستان چيست؟

1:واحد پول اروگوئه چيست؟

پیش شماره کشور ترینیداد 1868 می باشد.


واحد پول اسپانيا چيست؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ترینیداد باید ابتدا 001868 را شماره گیری نمایید.


واحد پول استراليا چيست؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در ترینیداد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 001868123456 را وارد نمایید.


واحد پول استوني چيست؟
توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید.


واحد پول اسلواکي چيست؟
مثلا برای شماره 0912123456، شماره 001868912123456 را شماره گیری نمایید.


واحد پول اتريش چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews