پیش شماره شهرستان آغبلاغ علیا چند است؟


پیش شماره شهرستان آغبلاغ علیا چند است؟
    پیش شماره شهرستان آغبلاغ علیا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان بناب مرند چند است؟

1:پیش شماره شهرستان بندر/شرفخانه چند است؟

پیش شماره شهرستان آغبلاغ علیا 4227662 می باشد.


پیش شماره شهرستان بنه کهل چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آغبلاغ علیا باید ابتدا 04227662 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان بنیس چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در آغبلاغ علیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04227662123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان بهرام چند است؟
شهرستان آغبلاغ علیا از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان بهرمان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews