پیش شماره شهرستان آمستیجان چند است؟


پیش شماره شهرستان آمستیجان چند است؟
    پیش شماره شهرستان آمستیجان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان پارام چند است؟

1:پیش شماره شهرستان پاشابیگ چند است؟

پیش شماره شهرستان آمستیجان 472251 می باشد.


پیش شماره شهرستان پالچقلو چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آمستیجان باید ابتدا 0472251 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان پایانه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در آمستیجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0472251123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان پردول چند است؟
شهرستان آمستیجان از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان پورسخلو چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 56 user ratings 706 reviews