پیش شماره شهرستان اسکلو چند است؟


پیش شماره شهرستان اسکلو چند است؟
    پیش شماره شهرستان اسکلو چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان تورچی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان تیکمه داش چند است؟

پیش شماره شهرستان اسکلو 427446 می باشد.


پیش شماره شهرستان تیل چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اسکلو باید ابتدا 0427446 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان جاجان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در اسکلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427446123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان جان بهان چند است؟
شهرستان اسکلو از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان جانانلو چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews