پیش شماره شهرستان الماس چند است؟


پیش شماره شهرستان الماس چند است؟
    پیش شماره شهرستان الماس چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان چاوان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان چای کندی اهر چند است؟

پیش شماره شهرستان الماس 472241 می باشد.


پیش شماره شهرستان چای کندی سراب چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان الماس باید ابتدا 0472241 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان چبینلو چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در الماس زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0472241123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان چپقلو چند است؟
شهرستان الماس از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان چتاب/علیا/سفلی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 394 reviews