پیش شماره شهرستان ایمشجه چند است؟


پیش شماره شهرستان ایمشجه چند است؟
    پیش شماره شهرستان ایمشجه چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان حسین آباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان حلمسی چند است؟

پیش شماره شهرستان ایمشجه 4246763 می باشد.


پیش شماره شهرستان حوری چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ایمشجه باید ابتدا 04246763 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان حوری درق چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در ایمشجه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04246763123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان حیدرکانلو چند است؟
شهرستان ایمشجه از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان خاتون آباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews