پیش شماره شهرستان بقرآباد چند است؟


پیش شماره شهرستان بقرآباد چند است؟
    پیش شماره شهرستان بقرآباد چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان خورخور چند است؟

1:پیش شماره شهرستان خوشه مهر/ینگی کندی چند است؟

پیش شماره شهرستان بقرآباد 4243229 می باشد.


پیش شماره شهرستان خونیق چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بقرآباد باید ابتدا 04243229 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان خویسرق چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در بقرآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04243229123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان خیرآباد چند است؟
شهرستان بقرآباد از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان دادلو چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 78 user ratings 778 reviews