پیش شماره شهرستان تکلدان چند است؟


پیش شماره شهرستان تکلدان چند است؟
    پیش شماره شهرستان تکلدان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان رزگاه چند است؟

1:پیش شماره شهرستان رشت آباد چند است؟

پیش شماره شهرستان تکلدان 431249 می باشد.


پیش شماره شهرستان رشیدآباد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تکلدان باید ابتدا 0431249 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان روزی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در تکلدان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0431249123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان روستای/هریس سراب چند است؟
شهرستان تکلدان از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان روشت بزرگ/دوش چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 466 reviews