پیش شماره شهرستان حاجی لار چند است؟


پیش شماره شهرستان حاجی لار چند است؟
    پیش شماره شهرستان حاجی لار چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان سنقرآباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان سنوکش چند است؟

پیش شماره شهرستان حاجی لار 427371 می باشد.


پیش شماره شهرستان سهزاب چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حاجی لار باید ابتدا 0427371 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان سهل آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در حاجی لار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427371123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان سهلان چند است؟
شهرستان حاجی لار از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان سوین چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 54 user ratings 1354 reviews