پیش شماره شهرستان خانقاه میانه چند است؟


پیش شماره شهرستان خانقاه میانه چند است؟
    پیش شماره شهرستان خانقاه میانه چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان شادآبادمشایخ چند است؟

1:پیش شماره شهرستان شالغون چند است؟

پیش شماره شهرستان خانقاه میانه 4244293 می باشد.


پیش شماره شهرستان شاملوکلیبر چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خانقاه میانه باید ابتدا 04244293 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان شاملوهریس چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در خانقاه میانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04244293123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان شانجان چند است؟
شهرستان خانقاه میانه از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان شاه ولی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews