پیش شماره شهرستان داشکسن تبریز چند است؟


پیش شماره شهرستان داشکسن تبریز چند است؟
    پیش شماره شهرستان داشکسن تبریز چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان شیروانه ده چند است؟

1:پیش شماره شهرستان شیرین کندی چند است؟

پیش شماره شهرستان داشکسن تبریز 412455 می باشد.


پیش شماره شهرستان صغایش چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان داشکسن تبریز باید ابتدا 0412455 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان صفرلو چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در داشکسن تبریز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0412455123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان صوفیان/چله خانه چند است؟
شهرستان داشکسن تبریز از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان صوفیلار چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews