پیش شماره شهرستان ذاکرکندی چند است؟


پیش شماره شهرستان ذاکرکندی چند است؟
    پیش شماره شهرستان ذاکرکندی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان عیش آباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان عین الدین چند است؟

پیش شماره شهرستان ذاکرکندی 4246783 می باشد.


پیش شماره شهرستان غریب دوست/مهماندوست چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ذاکرکندی باید ابتدا 04246783 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان غلمانسرای چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در ذاکرکندی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04246783123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان فارفار چند است؟
شهرستان ذاکرکندی از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان فرگوش چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 1234 reviews