پیش شماره شهرستان سقین سرا چند است؟


پیش شماره شهرستان سقین سرا چند است؟
    پیش شماره شهرستان سقین سرا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان قلعه کندی اهر چند است؟

1:پیش شماره شهرستان قلعه کندی کلیبر چند است؟

پیش شماره شهرستان سقین سرا 432427 می باشد.


پیش شماره شهرستان قلعه ملک چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سقین سرا باید ابتدا 0432427 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان قلندر چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در سقین سرا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0432427123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان قلیچ چی چند است؟
شهرستان سقین سرا از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان قم تپه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews