پیش شماره شهرستان سیه سران چند است؟


پیش شماره شهرستان سیه سران چند است؟
    پیش شماره شهرستان سیه سران چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان قیصرق چند است؟

1:پیش شماره شهرستان قینر چند است؟

پیش شماره شهرستان سیه سران 492306 می باشد.


پیش شماره شهرستان قیه باشی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سیه سران باید ابتدا 0492306 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان کادیجان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در سیه سران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0492306123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان کاسین چند است؟
شهرستان سیه سران از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان کاغذکنان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews