پیش شماره شهرستان شیراز چند است؟


پیش شماره شهرستان شیراز چند است؟
    پیش شماره شهرستان شیراز چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان کله گرد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان کلهراهر چند است؟

پیش شماره شهرستان شیراز 422628 می باشد.


پیش شماره شهرستان کلهرمیانه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شیراز باید ابتدا 0422628 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان کلوانق تبریز چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در شیراز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0422628123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان کلوانق سراب چند است؟
شهرستان شیراز از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان کلوچه خالصه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews