پیش شماره شهرستان قشلاق قره باغلو چند است؟


پیش شماره شهرستان قشلاق قره باغلو چند است؟
    پیش شماره شهرستان قشلاق قره باغلو چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان مرازاد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان مراغه چند است؟

پیش شماره شهرستان قشلاق قره باغلو 427458 می باشد.


پیش شماره شهرستان مردانقم چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قشلاق قره باغلو باید ابتدا 0427458 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان مردق چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قشلاق قره باغلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427458123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان مرزآباد چند است؟
شهرستان قشلاق قره باغلو از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان مرزرود چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 490 reviews