پیش شماره شهرستان قوشه بلاغ چند است؟


پیش شماره شهرستان قوشه بلاغ چند است؟
    پیش شماره شهرستان قوشه بلاغ چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ملایعقوب چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ملک چند است؟

پیش شماره شهرستان قوشه بلاغ 4245228 می باشد.


پیش شماره شهرستان ملک کیان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قوشه بلاغ باید ابتدا 04245228 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان ملکان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قوشه بلاغ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 04245228123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان ممان چند است؟
شهرستان قوشه بلاغ از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان ممقان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 1186 reviews