پیش شماره شهرستان کنزه رود چند است؟


پیش شماره شهرستان کنزه رود چند است؟
    پیش شماره شهرستان کنزه رود چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان هروی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان هریس سراب چند است؟

پیش شماره شهرستان کنزه رود 427548 می باشد.


پیش شماره شهرستان هریس شبستر چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کنزه رود باید ابتدا 0427548 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان هریس مراغه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در کنزه رود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427548123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان هزارباران چند است؟
شهرستان کنزه رود از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان هشترود چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews