پیش شماره شهرستان گنبرف چند است؟


پیش شماره شهرستان گنبرف چند است؟
    پیش شماره شهرستان گنبرف چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان یانیق چند است؟

1:پیش شماره شهرستان یاورکندی چند است؟

پیش شماره شهرستان گنبرف 412338 می باشد.


پیش شماره شهرستان یایچی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گنبرف باید ابتدا 0412338 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان یخفروزان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در گنبرف زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0412338123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان یکان سعدی چند است؟
شهرستان گنبرف از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان یکان علیا چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 1066 reviews