پیش شماره شهرستان میاب چند است؟


پیش شماره شهرستان میاب چند است؟
    پیش شماره شهرستان میاب چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان تل اشکی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان تل سرکوب چند است؟

پیش شماره شهرستان میاب 491299 می باشد.


پیش شماره شهرستان تنگ ارم چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میاب باید ابتدا 0491299 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان تنگمان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در میاب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0491299123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان جائینک چند است؟
شهرستان میاب از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان جبرانی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 250 reviews