پیش شماره شهرستان هرزندجدید چند است؟


پیش شماره شهرستان هرزندجدید چند است؟
    پیش شماره شهرستان هرزندجدید چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان درازی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان دره بان چند است؟

پیش شماره شهرستان هرزندجدید 491237 می باشد.


پیش شماره شهرستان درودگاه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هرزندجدید باید ابتدا 0491237 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان درویشی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در هرزندجدید زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0491237123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان دشتگور چند است؟
شهرستان هرزندجدید از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان دشتی اسماعیل خانی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 442 reviews