پیش شماره شهرستان یالقوزآغاج مرند چند است؟


پیش شماره شهرستان یالقوزآغاج مرند چند است؟
    پیش شماره شهرستان یالقوزآغاج مرند چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان صیدی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان طلحه چند است؟

پیش شماره شهرستان یالقوزآغاج مرند 491238 می باشد.


پیش شماره شهرستان عالی چنگی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان یالقوزآغاج مرند باید ابتدا 0491238 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان عالی حسینی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در یالقوزآغاج مرند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0491238123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان عالی شهر چند است؟
شهرستان یالقوزآغاج مرند از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان عامری دیلم چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 84 user ratings 634 reviews