پیش شماره شهرستان اهرم چند است؟


پیش شماره شهرستان اهرم چند است؟
    پیش شماره شهرستان اهرم چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان لاوررزمی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان لاورساحلی چند است؟

پیش شماره شهرستان اهرم 772522 می باشد.


پیش شماره شهرستان لایپه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اهرم باید ابتدا 0772522 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان لمبدان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در اهرم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772522123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان مال قائد چند است؟
شهرستان اهرم از توابع هستان بوشهر می باشد.


پیش شماره شهرستان مال محمود چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 76 user ratings 826 reviews