پیش شماره شهرستان بندر/دیلم چند است؟


پیش شماره شهرستان بندر/دیلم چند است؟
    پیش شماره شهرستان بندر/دیلم چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان نورآباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان نوکارمخی چند است؟

پیش شماره شهرستان بندر/دیلم 772422 می باشد.


پیش شماره شهرستان نی نیزک چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بندر/دیلم باید ابتدا 0772422 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان هاله چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در بندر/دیلم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772422123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان هلپه ای چند است؟
شهرستان بندر/دیلم از توابع هستان بوشهر می باشد.


پیش شماره شهرستان هلیله چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 72 user ratings 322 reviews