پیش شماره شهرستان چاه پیر چند است؟


پیش شماره شهرستان چاه پیر چند است؟
    پیش شماره شهرستان چاه پیر چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ارنگه/ابهرک چند است؟

1:پیش شماره شهرستان اسدآباد/چهارباغ چند است؟

پیش شماره شهرستان چاه پیر 772536 می باشد.


پیش شماره شهرستان اسکمان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاه پیر باید ابتدا 0772536 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان اسلام آباد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در چاه پیر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772536123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان اسلام آباد/زمان آباد/غنی آباد چند است؟
شهرستان چاه پیر از توابع هستان بوشهر می باشد.


پیش شماره شهرستان اسلام شهر/شهرک/واوان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 64 user ratings 514 reviews