پیش شماره شهرستان خوشاب چند است؟


پیش شماره شهرستان خوشاب چند است؟
    پیش شماره شهرستان خوشاب چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ایرا چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ایرین چند است؟

پیش شماره شهرستان خوشاب 773437 می باشد.


پیش شماره شهرستان ایگل باغ گل چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خوشاب باید ابتدا 0773437 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان باباسلمان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در خوشاب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0773437123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان باغ خواص چند است؟
شهرستان خوشاب از توابع هستان بوشهر می باشد.


پیش شماره شهرستان باغ کمیش چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 1210 reviews