پیش شماره شهرستان آجین دوجین چند است؟


پیش شماره شهرستان آجین دوجین چند است؟
    پیش شماره شهرستان آجین دوجین چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان سنقرآباد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان سنگ بن چند است؟

پیش شماره شهرستان آجین دوجین 262454 می باشد.


پیش شماره شهرستان سنگان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آجین دوجین باید ابتدا 0262454 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان سولقان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در آجین دوجین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0262454123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان سوهان/آرموت/کش/لهران/تکیه ناوه چند است؟
شهرستان آجین دوجین از توابع هستان شهرستان تهران می باشد.


پیش شماره شهرستان سیاهکلان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews