پیش شماره شهرستان احمدآبادمستوفی چند است؟


پیش شماره شهرستان احمدآبادمستوفی چند است؟
    پیش شماره شهرستان احمدآبادمستوفی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان شهرجدید/هشتگرد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان شهرستانک چند است؟

پیش شماره شهرستان احمدآبادمستوفی 228272 می باشد.


پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/پرند چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان احمدآبادمستوفی باید ابتدا 0228272 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/اشتهارد چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در احمدآبادمستوفی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0228272123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/امیریه/زردبند چند است؟
شهرستان احمدآبادمستوفی از توابع هستان شهرستان تهران می باشد.


پیش شماره شهرستان شهرک صنعتی/عباس آباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews