پیش شماره شهرستان جوستان چند است؟


پیش شماره شهرستان جوستان چند است؟
    پیش شماره شهرستان جوستان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان قاسم آباد/صباشهر چند است؟

1:پیش شماره شهرستان قرچک/زیباشهر چند است؟

پیش شماره شهرستان جوستان 2624783 می باشد.


پیش شماره شهرستان قرمزتپه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان جوستان باید ابتدا 02624783 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان قره ترپاق چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در جوستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02624783123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان قلعه بلند چند است؟
شهرستان جوستان از توابع هستان شهرستان تهران می باشد.


پیش شماره شهرستان قلعه حسنخان/شهرقدس چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 70 user ratings 970 reviews