پیش شماره شهرستان شمشک چند است؟


پیش شماره شهرستان شمشک چند است؟
    پیش شماره شهرستان شمشک چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان وردیج/واریش چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ورکش چند است؟

پیش شماره شهرستان شمشک 221355 می باشد.


پیش شماره شهرستان وزنا/وزمان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شمشک باید ابتدا 0221355 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان وسکاره چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در شمشک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221355123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان وشته چند است؟
شهرستان شمشک از توابع هستان شهرستان تهران می باشد.


پیش شماره شهرستان ولایت رود/دیزین چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews