پیش شماره شهرستان طرود/سرانزاها چند است؟


پیش شماره شهرستان طرود/سرانزاها چند است؟
    پیش شماره شهرستان طرود/سرانزاها چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان باغان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان باغچق چند است؟

پیش شماره شهرستان طرود/سرانزاها 221634 می باشد.


پیش شماره شهرستان باغلق چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طرود/سرانزاها باید ابتدا 0221634 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان بام چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در طرود/سرانزاها زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0221634123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان بجنورد چند است؟
شهرستان طرود/سرانزاها از توابع هستان شهرستان تهران می باشد.


پیش شماره شهرستان بدرانلو چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 42 user ratings 1042 reviews