پیش شماره شهرستان اینچه علیا چند است؟


پیش شماره شهرستان اینچه علیا چند است؟
    پیش شماره شهرستان اینچه علیا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان نوده بام چند است؟

1:پیش شماره شهرستان نوده چناران چند است؟

پیش شماره شهرستان اینچه علیا 585456 می باشد.


پیش شماره شهرستان یام چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اینچه علیا باید ابتدا 0585456 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان یکه سعودعلیا/سفلی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در اینچه علیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0585456123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان ینگه قلعه بجنورد چند است؟
شهرستان اینچه علیا از توابع هستان خراسان شمالی می باشد.


پیش شماره شهرستان ینگه قلعه شیروان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 60 user ratings 610 reviews