پیش شماره شهرستان رختیان چند است؟


پیش شماره شهرستان رختیان چند است؟
    پیش شماره شهرستان رختیان چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان برج سید چند است؟

1:پیش شماره شهرستان برشنه چند است؟

پیش شماره شهرستان رختیان 584284 می باشد.


پیش شماره شهرستان برگان چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رختیان باید ابتدا 0584284 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان برم سیاه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در رختیان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0584284123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان بریانک چند است؟
شهرستان رختیان از توابع هستان خراسان شمالی می باشد.


پیش شماره شهرستان بریز چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews