پیش شماره شهرستان قلی چند است؟


پیش شماره شهرستان قلی چند است؟
    پیش شماره شهرستان قلی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان پاقلات چند است؟

1:پیش شماره شهرستان پرزیتون چند است؟

پیش شماره شهرستان قلی 585361 می باشد.


پیش شماره شهرستان پسبند چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلی باید ابتدا 0585361 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان پل آبگینه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0585361123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان پنگرویه چند است؟
شهرستان قلی از توابع هستان خراسان شمالی می باشد.


پیش شماره شهرستان پهون چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 1186 reviews