پیش شماره شهرستان آبگرم چند است؟


پیش شماره شهرستان آبگرم چند است؟
    پیش شماره شهرستان آبگرم چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان چهارطاق چند است؟

1:پیش شماره شهرستان چهل چشمه چند است؟

پیش شماره شهرستان آبگرم 712565 می باشد.


پیش شماره شهرستان حاجی آباد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آبگرم باید ابتدا 0712565 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان حاجی آباد/موزی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در آبگرم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712565123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان حاجی آباد/نقش رستم چند است؟
شهرستان آبگرم از توابع هستان فارس می باشد.


پیش شماره شهرستان حسامی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews