پیش شماره شهرستان اوز چند است؟


پیش شماره شهرستان اوز چند است؟
    پیش شماره شهرستان اوز چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان خیرآباد/توللی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان خیرگو چند است؟

پیش شماره شهرستان اوز 782362 می باشد.


پیش شماره شهرستان دادین چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اوز باید ابتدا 0782362 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان داراب چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در اوز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0782362123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان داراکویه چند است؟
شهرستان اوز از توابع هستان فارس می باشد.


پیش شماره شهرستان دارلینگونه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 66 user ratings 1066 reviews