پیش شماره شهرستان بانش چند است؟


پیش شماره شهرستان بانش چند است؟
    پیش شماره شهرستان بانش چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان دشت آزادگان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان دشت ارژن چند است؟

پیش شماره شهرستان بانش 712766 می باشد.


پیش شماره شهرستان دشتک ابرج چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بانش باید ابتدا 0712766 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان دشتک سادات چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در بانش زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0712766123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان دشتی چند است؟
شهرستان بانش از توابع هستان فارس می باشد.


پیش شماره شهرستان دشمن زیاری چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


82 out of 100 based on 62 user ratings 562 reviews