پیش شماره شهرستان بناف چند است؟


پیش شماره شهرستان بناف چند است؟
    پیش شماره شهرستان بناف چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان ده مورد چند است؟

1:پیش شماره شهرستان ده میان چند است؟

پیش شماره شهرستان بناف 722293 می باشد.


پیش شماره شهرستان دهدق چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بناف باید ابتدا 0722293 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان دهرم چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در بناف زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0722293123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان دهقانان چند است؟
شهرستان بناف از توابع هستان فارس می باشد.


پیش شماره شهرستان دهک/دولت آباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 58 user ratings 1258 reviews