پیش شماره شهرستان حسین زائری چند است؟


پیش شماره شهرستان حسین زائری چند است؟
    پیش شماره شهرستان حسین زائری چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان شهرک/ایثار چند است؟

1:پیش شماره شهرستان شهرک/ثاراله چند است؟

پیش شماره شهرستان حسین زائری 772631 می باشد.


پیش شماره شهرستان شهرک/خارا چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسین زائری باید ابتدا 0772631 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان شهرک/علی آبادپشگان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در حسین زائری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0772631123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان شهرک/فتح المبین چند است؟
شهرستان حسین زائری از توابع هستان فارس می باشد.


پیش شماره شهرستان شهرک/قلات چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


88 out of 100 based on 88 user ratings 1138 reviews