پیش شماره شهرستان قالینی چند است؟


پیش شماره شهرستان قالینی چند است؟
    پیش شماره شهرستان قالینی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان نودان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان نورآباد چند است؟

پیش شماره شهرستان قالینی 792344 می باشد.


پیش شماره شهرستان نورآباد/ممسنی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قالینی باید ابتدا 0792344 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان نوروزان چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قالینی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0792344123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان نیریز چند است؟
شهرستان قالینی از توابع هستان فارس می باشد.


پیش شماره شهرستان هارم/شستگان چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


70 out of 100 based on 40 user ratings 1090 reviews