پیش شماره شهرستان کازرون چند است؟


پیش شماره شهرستان کازرون چند است؟
    پیش شماره شهرستان کازرون چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان هیرم چند است؟

1:پیش شماره شهرستان وراوی لار چند است؟

پیش شماره شهرستان کازرون 721 می باشد.


پیش شماره شهرستان وکیل آباد چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کازرون باید ابتدا 0721 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان یاسریه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در کازرون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0721123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان آئینه چند است؟
شهرستان کازرون از توابع هستان فارس می باشد.


پیش شماره شهرستان آب باریک چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 86 user ratings 586 reviews